Quy chế hoạt động của BQL Khu nội trú

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG  CỦA BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ

 

Điều 1: Nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu nội trú (BQLKNT):

1. Các thành viên trong BQL có trách nhiệm theo dõi các phòng ở của học sinh (theo danh sách) về tình hình ăn ở, sinh hoạt của học sinh trong khu nội trú về các mặt như: số học sinh trong phòng; giờ giấc học tập; vệ sinh trong và ngoài phòng; điện nước trong phòng; sự sắp xếp đồ đạc, vật dụng trong phòng, an ninh trật tự...và phản ánh lại với nhà trường về đối tượng mà đã được phân công, theo dõi, kiểm tra. Nội dung và kết quả kiểm tra cần được thể hiện trong sổ theo dõi hàng ngày của cá nhân.

2. Phối hợp với các các nhân, bộ phận trong nhà trường trong việc đảm bảo an ninh, trật tự ở KNT.

3.Tiếp thu mọi ý kiến phản hồi từ Giáo viên chủ nhiệm, bảo vệ, y tế và mọi học sinh.  

4. Đón tiếp, hướng dẫn và nhắc nhở khách đến thăm con, em thực hiện đúng nội quy của KNT .

5. Các thành viên trong BQLKNT chấp hành nghiêm túc thời gian trực và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng hoặc phó ban QLKNT.

Điều 2: Quyền hạn của Ban Quản lý Khu Nội trú:

1. Giải quyết, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm các nội quy tại KNT trong phạm vi quyền hạn được giao.

2. Được trực tiếp điều động học sinh lao động, vệ sinh trong khu nội trú trong những trường hợp cần thiết.

3.Tham mưu, đề xuất với nhà trường biện pháp và hướng giải quyết đối với các vụ việc nảy sinh vượt quá thẩm quyền.

4. Đề xuất, yêu cầu nhà trường hỗ trợ kinh phí nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động ở KNT.

5. Trên cơ sở theo dõi học sinh BQLKNT sẽ tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật học sinh.

Điều 3: Các loại sổ quy định cho BQLKNT:

1. Sổ biên bản: Dùng để ghi biên bản các cuộc họp giao ban hằng tuần, tháng và đột xuất của BQLKNT.

2. Sổ trực: Ghi lại các diễn biến chính của ngày trực do các thành viên thực hiện. Thể hiện cụ thể những nội dung theo yêu cầu của KNT và được các thành viên tham gia trực ghi lại cụ thể. Các thành viên của BQLKNT có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận sổ trực , đây là cơ sở để đánh giá xếp loại các thành viên trong BQLKNT.

Điều 4: Nội quy Khu Nội trú:

a. Đối với học sinh:

          1. Đảm bảo vệ sinh trong và ngoài phòng ở; sắp xếp quần áo, mùng mền, chăn, gối gọn gàng, ngăn nắp.

2. Thực hiện giờ giấc ăn, ngủ, sinh hoạt và chơi thể thao hợp lý.

3. Tự giữ gìn và bảo vệ tài sản cá nhân, tài sản của nhà trường; có ý thức tiết kiệm điện, nước….

4. Tuyệt đối không được tự ý căng dây để phơi hoặc treo quần áo ướt trước hiên và trong phòng ở; không được tự ý thay đổi vị trí giường nằm, thay đổi phòng ở theo danh sách.

5. Cắt cầu dao điện ngay khi có sự cố về điện. Không tự ý sửa đổi, móc nối hay thay thế đối với các thiết bị điện, nước trong phòng ở. Tuân thủ mọi nội quy về phòng chống cháy nổ.

6. Không ghi, vẽ bậy, dán giấy, đóng đinh hay căng dây lên tường, giường nằm của phòng ở khi chưa có sự đồng ý của BQL.

7. Các hành vi lấy cắp, hay sử dụng bất kỳ tài sản nào khác của các bạn cùng phòng mà không được sự đồng ý đều bị nhà trường xử lý kỷ luật.

8. Báo cáo với BQLKNT khi có cha, mẹ, bạn bè, người thân đến thăm. Khách muốn nghỉ lại phải được phép của BQLKNT.

9. Hằng ngày quét dọn, thu lượm rác, giấy vụn trong, trước và sau phòng ở. Tổng dọn phòng ở, lau chùi giường ngủ, quét mạng nhện trên tường 01 lần/01 tuần.

10. Nhớ bỏ giấy vệ sinh mềm vào hố cầu. Tuyệt đối không được bỏ giấy cứng vào hố cầu vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong phải nhớ dội nhà cầu sạch sẽ (dội sao cho phân thải phải tụt xuống khỏi miệng hố cầu). Đặc biệt trong trường hợp bị cúp điện, thiếu nước phải sử dụng tiết kiệm nước hợp lý. Không vứt, xả các loại giấy rác trong nhà vệ sinh.

11. Khi hệ thống điện bị hỏng, hệ thống thoát nước nhà tắm bị nghẹt nếu học sinh khắc phục được thì khắc phục nếu không được thì phải báo ngay cho BQLKNT để có biện pháp xử lý.

12. Học sinh không được đi xe máy ồn ào, hút thuốc, uống rượu bia, gây gổ, đánh nhau và những hành vi vi phạm nội quy khác trong phạm vi khu nội trú của nhà trường.

13. Học sinh (nhất là đối với học sinh nữ) không được tự ý quan hệ bè bạn, không tụ tập nhóm với thanh thiếu niên bên ngoài gây ảnh hưởng đến an ninh tật tự của KNT.

14.Sau 19h00 học sinh không được dẫn người lạ vào khu nội trú kể cả người thân. Nếu BQL khu nội trú phát hiện thì sẽ không cho ở khu nội trú đối với HS dẫn người lạ vào.

15. Đóng tiền điện, nước hàng tháng đúng quy định và kịp thời.

16. Thời gian đóng cửa để học sinh tự sinh hoạt tại KNT là 20 giờ hàng ngày.

b. Đối với khách đến thăm:

1. Khi vào thăm con (em) phải thông báo và được BQLKNT cho phép .

2. Không mang vũ khí, các loại chất dễ cháy nổ và các loại vật nuôi vào KNT.

3. Có thái độ lịch sự và phải tuân theo mọi nội quy khi sử dụng các công trình công cộng trong KNT .

Điều 5: Chế độ thông tin, báo cáo:

1.Thông tin bằng điện thoại những tình huống bất thường cho Trưởng hoặc phó BQLKNT hoặc các thành viên khác, công an xã, công an huyện và yêu cầu được hỗ trợ (Có danh sách số điện thoại kèm theo).

2. Ban Quản lý Khu nội trú sẽ triệu tập các cuộc họp để nắm bắt các thông tin tại cuộc họp giao ban tuần hoặc tháng và đột xuất khi thấy cần thiết.

Điều 6: Khen thưởng, kỷ luật:

          1. Hằng tuần, hằng tháng, học kỳ, năm học BQLKNT sẽ đề xuất với Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường khen thưởng những tập thể, cá nhân học sinh có thành tích trong các mặt hoạt động về nề nếp ở khu nội trú, để nhà trường có thể tuyên dương trước cờ, cộng điểm tập thể lớp...            

2. Học sinh vi phạm các nội quy của Khu nội trú sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm nặng nhẹ khác nhau. Nếu vi phạm lần đầu có thể sẽ được nhắc nhỡ. Nếu nhắc đến lần thứ 2 hoặc vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đề nghị buộc ra khỏi khu nội trú. Ngoài việc buộc ra khỏi khu nội trú, học sinh đó còn bị ảnh hưởng đến xếp loại hạnh kiểm trong học kỳ và năm học.

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Tất cả các thành viên trong BQLKNT và toàn thể học sinh ở nội trú có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các điều quy định tại quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, chưa phù hợp với thực tế thì BQLKNT sẽ tiếp thu và điều chỉnh kịp thời./.

 

  Nơi nhận:                                                  TM.BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ

- Hiệu trưởng (b/c);                                                         TRƯỞNG BAN

- Các thành viên BQL (t/h);

- Lưu:BQL.

 

 

 

                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     Nguyễn Ngọc Dũng

Bài tin liên quan