Kế hoạch công tác tháng 8/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

 

 

Tuần

 

Nội dung công tác

Thời gian TH

Người phụ trách

Kết quả

Điều chỉnh kế hoạch

 

Tuần chuẩn bị

(Từ 13/8 đến 18/8)

- Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm

- Phân công chuyên môn, chia TKB

- Ổn định nề nếp, chuyển trường

- Hoàn thành hợp đồng giáo viên giảng dạy, thuyên chuyển GV

- Lao động, vệ sinh phòng học, phân công chỗ ở, ổn định khu nội trú

- Kiểm tra, sửa chữa CSVC

- Kiểm tra, chỉnh sửa hồ sơ học sinh

- Học chính trị đầu năm

Cả tuần

13/8

Cả tuần

16/8

 

Cả tuần

 

Cả tuần

Cả tuần

15,16/8

T. Dũng

T. Nhân

T. Quốc

T. Quốc

 

T. Dũng

 

T. Quốc

HV,GVBM

LĐ, CTCĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 01

(Từ 20/8 đến 25/8)

- Chào cờ; Bắt đầu học chính khoá

- Hoàn thành các hồ sơ, biểu mẫu chuyên môn, KH công tác cá nhân, KH tổ CM

- Kiểm tra nề nếp, nội quy đầu năm

- Ban hành thang điểm thi đua cho học sinh

- Triển khai hoạt động của BQL khu nội trú

- Ban hành kế hoạch dạy học

- Học Nghị quyết

20/8

25/8

 

Cả tuần

24/8

Cả tuần

23/8

25,26/8

Lãnh đạo

LĐ,GV,NV

 

GT, GVCN

GT, GVCN

T. Dũng

T. Nhân

TT C.Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 02

(Từ 27/8 đến 01/9)

- Chào cờ, học theo TKB

- Ổn định danh sách lớp, vào sổ điểm lớn

- Lập KH chuẩn bị lễ khai giảng

- Họp hội đồng

- Phê duyệt kế hoạch dạy học của các tổ CM

- Họp Chi bộ

27/8

28/8

30/8

30/8

30/8

30/8

Lãnh đạo

GVCN

T. Dũng

T. Quốc

T. Nhân

T. Quốc

 

 

 

* Trực lãnh đạo:

- Thứ 2, 5: Thầy Quốc

- Thứ 3, 6: Thầy Nhân                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Thứ 4, 7: Thầy Dũng        

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                               Trần Việt Quốc

Bài tin liên quan