Kế hoạch công tác tháng 9/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

 

 

Tuần

 

Nội dung công tác

Thời gian TH

Người phụ trách

Kết quả

Điều chỉnh kế hoạch

Tuần 03

(Từ 3/9 đến 8/9)

- Tổ chức lễ khai giảng

- Hội nghị CMHS

- Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn

- Thu các loại phí đầu năm

- Triển khai KH dạy học hướng nghiệp, học nghề, HĐNGLL

- Tiếp tục vận động hs đến trường

5/9

8/9

7/9

Cả tuần

Cả tuần

 

Cả tuần

Lãnh đạo

T. Quốc

LĐ,TT,GV

GVCN

T. Dũng

 

Lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 04

(Từ 10/9

đến 15/9)

- Chào cờ; học theo TKB

- Hoàn thành thông tin sổ điểm lớn, học bạ

- Lập KH giảng dạy phụ đạo

- ĐH Đoàn trường

- Triển khai tuyên truyền pháp luật và LLGT

- Lập kế hoạch giáo dục KNS, TVHĐ

- Triển khai kế hoạch bàn giao cam kết thực hiện CLGD

10/9

11/9

13/9

13/9

15/9

12/9

13/9

Lãnh đạo

GVCN

T. Nhân

T. Trí

T. Dũng

C. Hằng

T. Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 05

(Từ 17/9 đến 22/9)

- Chào cờ, học theo TKB

- Dạy phụ đạo cho khối 12

- Triển khai đăng ký thi đua khen thưởng

- Họp liên tịch, họp tổ CM

- Xây dựng dự thảo KH năm học

- Lập KH tổ chức cụm thi đua

- Tập huấn bài soạn E-Learning

17/9

Cả tuần

20/9

20/9

20/9

21/9

20/9

Lãnh đạo

T. Nhân

T. Dũng

T. Quốc,TT

T. Quốc

T. Quốc

T.N.Thịnh

 

 

 

 

 

 

Tuần 06

(Từ 24/9 đến 29/9)

- Chào cờ; học theo TKB

- Hội nghị CBCCVC

- Triển khai công tác BDTX

- Lập kế hoạch dự giờ, thao giảng

- Tập luyện tham gia cuộc thi “tuổi trẻ học đường và pháp luật”

24/9

25/9

25/9

26/9

Cả tuần

 

Lãnh đạo

T. Quốc

T. Quốc

TTCM

T.Dũng,ĐT

 

 

 

 

* Trực lãnh đạo:

- Thứ 2, 5: Thầy Quốc                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Thứ 3, 6: Thầy Nhân                                                        

- Thứ 4, 7: Thầy Dũng        

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                              Trần Việt Quốc

Bài tin liên quan