Kế hoạch công tác tháng 10/2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

 

 

Tuần

 

Nội dung công tác

Thời gian TH

Người phụ trách

Kết quả

Điều chỉnh kế hoạch

Tuần 07

(Từ 01/10 đến 6/10)

- Chào cờ, học theo TKB

- Triển khai thao giảng, dự giờ

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm

- Họp hội đồng

- Tăng cường kiểm tra nề nếp

- Dạy và học phụ đạo

- Triển khai thu nộp các loại phí

- Triển khai kế hoạch tư vấn học đường

1/10

Cả tuần

4/10

4/10

Cả tuần

Cả tuần

Cả tuần

3/10

Lãnh đạo

TTCM

T. Quốc

T. Quốc

GT,CN

T. Nhân

GVCN

C. Hằng

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 08

(Từ 8/10

đến 13/10)

- Chào cờ; học theo TKB

- Xây dựng KH năm học của tổ CM

- Tham gia dự giờ, thao giảng

- Họp ban đại diện CMHS

- Tăng cường kiểm tra sinh hoạt tại KNT

- Tiếp tục lao động trồng cây xanh

8/10

11/10

Cả tuần

13/10

Cả tuần

Cả tuần

Lãnh đạo

TTCM

GVBM

T. Quốc

T. Dũng

T. Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 09

(Từ 15/10 đến 20/10)

- Chào cờ, học theo TKB

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày PNVN

- Tổ chức các hoạt động nhân ngày PNVN

- Tổ chức ký kết cụm thi đua

- Kiểm tra sửa chữa CSVC

- Tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá

15/10

Cả tuần

Cả tuần

20/10

Cả tuần

Cả tuần

Lãnh đạo

CĐ, ĐT

CĐ, ĐT

T. Quốc

T. Quốc

T. Nhân

 

 

 

 

 

 

Tuần 10

(Từ 22/10 đến 27/10)

- Chào cờ; học theo TKB

- Vào điểm giữa HK

- Kiểm tra HSCM

- Triển khai thực hiện chuyên đề CM

- Lập KH kỷ niệm ngày thành lập trường

- Họp Chi bộ

22/10

25/10

25/10

24/10

26/10

25/10

Lãnh đạo

T. Nhân

T. Nhân

TTCM

T. Quốc

T. Quốc

 

 

Tuần 11

(Từ 29/10 đến 3/11)

- Chào cờ; học theo TKB

- Lập KH thi đua chào mừng ngày NGVN

- Họp hội đồng

- Tăng cường kiểm tra nề nếp và KNT

- Tăng cường các biện pháp duy trì sĩ số

29/10

01/11

01/11

Cả tuần

Cả tuần

Lãnh đạo

T. Dũng

T. Quốc

T.Dũng,GT

GVCN

 

 

 

* Trực lãnh đạo:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Thứ 2, 5: Thầy Quốc

- Thứ 3, 6: Thầy Nhân                                                                         

- Thứ 4, 7: Thầy Dũng        

                                                                                                         Trần Việt Quốc

Bài tin liên quan