Tư vấn học đường tháng 10

Thời gian: 15h00 ngày 26/10/2017

Địa điểm: trường THPT Bác Ái

Đối tượng: GVCN và toàn thể học sinh nhà trường.

Bài tin liên quan