Mẫu KH BDTX cá nhân năm học 2017-2018

Tệp mẫu, quý thầy cô tải về để đăng ký.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Kế hoạch số 932/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 20/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.Thực hiện Kế hoạch số: 116/KH-THPTBA, ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Bác Ái về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch BD thường xuyên năm học 2017-2018;

Bài tin liên quan