Thông tin chi tiết:
Trần Việt Quốc
Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trần Việt Quốc
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng