Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Đồng
Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng Nguyễn Thanh Đồng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng