Thông tin chi tiết:
Dương Huy Nhân
Phó BT chi bộ, Phó hiệu trưởng Dương Huy Nhân
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Phó BT chi bộ, Phó hiệu trưởng